• Yes 24
  • Chill Sky Bar
Cho đến hiện tại, bức ảnh thời trang đôi của Châu Bùi - Cao Minh Thắng do Willow Smith đăng tải trên Instagram đã nhận được hơn 25 nghìn lượt thích!