• Chill Sky Bar
Poc Poc Beer Garden - 39 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
39 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3