Bạn có tin những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone?

Bạn có tin những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone?

Minh Thu
 
Đây là những bức ảnh xuất sắc nhất Giải thưởng Nhiếp ảnh bằng iPhone (iPhone Photography Awards) năm nay.

Những người chiến thắng trong giải thưởng nhiếp ảnh bằng iPhone thường niên (iPhone Photography Awards) vừa được công bố mới đây. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nhiếp ảnh gia bằng di động nói chung và qua iPhone nói riêng. Năm nay, giải nhất thuộc về tác phẩm của một người Trung Quốc có tên Siyuan Niu.

Mới bạn đọc chiêm ngưỡng toàn bộ 61 tác phẩm đoạt giải năm nay. 

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 1.

Giải thưởng lớn, "Người đàn ông và con đại bàng"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 2.

Giải nhất, "Nhà thờ hiện đại"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 3.

Giải nhì, "Cô gái nghiêng mình theo gió"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 4.

Giải ba, "Vùng đất diệu kì"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 5.

Giải nhất hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 6.

Giải nhì hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 7.

Giải ba hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 8.

Giải nhất hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 9.

Giải nhì hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 10.

Giải ba hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 11.

Giải nhất hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 12.

Giải nhì hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 13.

Giải ba hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 14.

Giải nhất hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 15.

Giải nhì hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 16.

Giải ba hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 17.

Giải nhất hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 18.

Giải nhì hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 19.

Giải ba hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 20.

Giải nhất hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 21.

Giải nhì hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 22.

Giải ba hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 23.

Giải nhất hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 24.

Giải nhì hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 25.

Giải ba hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 26.

Giải nhất hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 27.

Giải nhì hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 28.

Giải ba hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 29.

Giải nhất hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 30.

Giải nhì hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 31.

Giải ba hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 32.

Giải nhất hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 33.

Giải nhì hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 34.

Giải ba hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 35.

Giải nhất hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 36.

Giải nhì hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 37.

Giải ba hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 38.

Giải nhất hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 39.

Giải nhì hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 40.

Giải ba hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 41.

Giải nhất hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 42.

Giải nhì hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 43.

Giải ba hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 44.

Giải nhất hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 45.

Giải nhì hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 46.

Giải ba hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 47.

Giải nhất hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 48.

Giải nhì hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 49.

Giải ba hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 50.

Giải nhất hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 51.

Giải nhì hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 52.

Giải ba hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 53.

Giải nhất hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 54.

Giải nhì hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 55.

Giải ba hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 56.

Giải nhất hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 57.

Giải nhì hất hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 58.

Giải ba hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 59.

Giải nhất hạng mục Ảnh cây

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 60.

Giải nhì hạng mục Ảnh cây

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 61.

Giải ba hạng mục Ảnh cây

(Tham khảo: TIME)

Theo Cú Mèo / Trí Thức Trẻ 


  • Air 360 Lunar NY
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Không phải là những điều quá đao to búa lớn, chỉ cần những hành động vô ý vô tứ nhỏ nhặt của người xung quanh thôi cũng khiến ta bốc hỏa dễ dàng.
Mập mập, dễ thương, thích ăn, thích ngủ, lại còn thích chụp ảnh selfie nữa chứ, chú gấu trúc này sẽ khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cho coi!
Chỉ 2 tháng sau khi công khai hẹn hò với thủ thành Lorius Karius của Liverpool, người đẹp Pamela Reif trở thành hiện tượng gây sốt trên Instagram.
Nhiều người cho rằng hai anh em sinh đôi này cần phải debut ngay và luôn!
Tạm biệt cách tạo dáng V-sign lạc hậu, giới trẻ luôn chứng tỏ mình sáng tạo bằng những kiểu chụp ảnh độc đáo, phong cách.
Khloe Kardashian đã gây chú ý với thành tích giảm cân đáng ngưỡng mộ của mình.
Nếu muốn vết bớt biến mất mà không cần làm phẫu thuật, sao bạn không thử đi xăm nhỉ?
Thúy Vi lột xác hoàn toàn qua nhiều lần chỉnh sửa, cô nàng xinh đẹp đến ngỡ ngàng khiến ai ngắm nhìn cũng ngạc nhiên.
Công nương Kate nổi tiếng với gu thời trang đẹp, đơn giản mà tinh tế. Cùng chiêm ngưỡng những bộ cánh đắt đỏ nhất của Phu nhân hoàng tử William trong năm 2016 vừa qua.
Mới đây, chính quyền Ả Rập Saudi đã đưa ra quy định cấm người dân nước này nuôi thú dữ như hổ, báo, cọp... trong nhà.
Hãy cứ nhìn cặp đôi "đũa lệch" xứ kim chi này chẳng hạn, nàng bé như hạt tiêu, chàng lại cao ráo và cực thư sinh. Cả 2 siêu đẹp đôi và luôn khiến dân tình phát ghen lên với những tấm hình hạnh phúc của họ!
Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp người Thái tên là Louktarn Ticha gần đây đã phải xóa tài khoản Instagram có hơn 150 nghìn người theo dõi của mình sau khi bị phát hiện lấy cắp ảnh để đăng mà không ghi nguồn.
Mặc dù bị chỉ trích là kết hôn vì tiền nhưng cô người mẫu trẻ luôn khẳng định mình hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu chiều.
Trang Instagram với những hình ảnh đáng yêu của các cô bé, cậu bé đến từ các nước châu Á đang thu hút lượng lớn người theo dõi.
Thiếu gia giàu nhất Trung Quốc - Vương Tư Thông đã được bắt gặp đón năm mới cùng bạn bè tại Maldives.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Dáng vóc hoàn hảo và vẻ đẹp ngọt ngào của siêu mẫu Miranda Kerr khiến người khác không thể rời mắt.
Ngày thứ 5 rồi đến ngày thứ 6, bạn sắp thực hiện được hết quá trình luyện tập cardio tại nhà trong tuần đầu tiên rồi đấy.
Đón Xuân cùng những mẫu trang phục nhung sang trọng hợp thời kết hợp với nét truyền thống của người Việt trong BST Tết Đinh Dậu 2017 của MYM.
Sau chuyến ghé thăm đặc biệt của gia đình Hoàng gia Anh, khu nghỉ bỗng trở nên nổi tiếng và luôn kín phòng.
Cái giá lạnh của mùa đông không làm nao núng tinh thần mặc đẹp và khoe dáng của Gigi Hadid.
Cuộc chiến concept giữa đội Apple và Samsung đang ngày càng gay cấn.
Chỉ cần một chút thay đổi với mái tóc, đã giúp các nàng có diện mạo trẻ trung, xinh đẹp, tự tin đón Tết rồi.
Chỉ là nhà cấp 4 với nhiều món nội thất được tái chế nhưng ngôi nhà này có thể khiến nhiều người phải bất ngờ vì độ đẹp và độ tình của nó!
Hiện tại, sức khỏe của Angela Baby và con trai đã ổn định.
Trần Tuyết Linh luôn di chuyển bằng chuyên cơ và xe siêu sang, tối hôm trước còn tiệc tùng ở Las Vegas, sáng hôm sau đã tới Italy tắm nắng.
Diện loạt đầm đen sang trọng, tô môi son đỏ chót, Mỹ Linh xinh đẹp với tạo hình quý cô cổ điển.
Cùng điểm danh 5 xu hướng làm đẹp đang được các hot girl Việt diện đặc biệt nhiều đầu năm mới.
Cái tên Vetements cũng là điển hình cho câu chuyện các thương hiệu nhỏ hoàn toàn đủ khả năng để cạnh trạnh với những nhà mốt hùng hậu bậc nhất.
Theo nguồn tin, Justin Bieber cho rằng The Weeknd cũng chỉ là một bạn trai mới đang bị Selena Gomez lợi dụng.
Đây là danh sách 17 gợi ý những điều "nhỏ nhưng có võ" mà bất kì ai cũng có thể làm theo ngay từ hôm nay để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.