Bạn có tin những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone?

Bạn có tin những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone?

Minh Thu
 
Đây là những bức ảnh xuất sắc nhất Giải thưởng Nhiếp ảnh bằng iPhone (iPhone Photography Awards) năm nay.

Những người chiến thắng trong giải thưởng nhiếp ảnh bằng iPhone thường niên (iPhone Photography Awards) vừa được công bố mới đây. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nhiếp ảnh gia bằng di động nói chung và qua iPhone nói riêng. Năm nay, giải nhất thuộc về tác phẩm của một người Trung Quốc có tên Siyuan Niu.

Mới bạn đọc chiêm ngưỡng toàn bộ 61 tác phẩm đoạt giải năm nay. 

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 1.

Giải thưởng lớn, "Người đàn ông và con đại bàng"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 2.

Giải nhất, "Nhà thờ hiện đại"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 3.

Giải nhì, "Cô gái nghiêng mình theo gió"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 4.

Giải ba, "Vùng đất diệu kì"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 5.

Giải nhất hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 6.

Giải nhì hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 7.

Giải ba hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 8.

Giải nhất hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 9.

Giải nhì hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 10.

Giải ba hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 11.

Giải nhất hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 12.

Giải nhì hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 13.

Giải ba hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 14.

Giải nhất hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 15.

Giải nhì hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 16.

Giải ba hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 17.

Giải nhất hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 18.

Giải nhì hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 19.

Giải ba hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 20.

Giải nhất hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 21.

Giải nhì hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 22.

Giải ba hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 23.

Giải nhất hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 24.

Giải nhì hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 25.

Giải ba hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 26.

Giải nhất hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 27.

Giải nhì hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 28.

Giải ba hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 29.

Giải nhất hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 30.

Giải nhì hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 31.

Giải ba hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 32.

Giải nhất hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 33.

Giải nhì hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 34.

Giải ba hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 35.

Giải nhất hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 36.

Giải nhì hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 37.

Giải ba hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 38.

Giải nhất hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 39.

Giải nhì hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 40.

Giải ba hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 41.

Giải nhất hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 42.

Giải nhì hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 43.

Giải ba hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 44.

Giải nhất hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 45.

Giải nhì hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 46.

Giải ba hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 47.

Giải nhất hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 48.

Giải nhì hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 49.

Giải ba hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 50.

Giải nhất hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 51.

Giải nhì hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 52.

Giải ba hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 53.

Giải nhất hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 54.

Giải nhì hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 55.

Giải ba hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 56.

Giải nhất hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 57.

Giải nhì hất hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 58.

Giải ba hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 59.

Giải nhất hạng mục Ảnh cây

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 60.

Giải nhì hạng mục Ảnh cây

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 61.

Giải ba hạng mục Ảnh cây

(Tham khảo: TIME)

Theo Cú Mèo / Trí Thức Trẻ 


  • Air 360 Sky Lounge
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

"Tội phạm đẹp trai nhất thế giới" Jeremy Meeks giờ đã công khai tình tứ bên con gái tỷ phú sau khi nộp đơn xin ly thân với vợ.
Cô ấy đúng là sướng từ trong trứng nước sướng ra khi là tiểu thư nhà giàu nhất nhì châu Á, mà nhà chồng thì cũng không kém cạnh.
Nhờ đường cong hút hồn trời ban, Gao Qian đã đánh bại 50 thí sinh của cuộc thi Miss BumBum Trung Quốc.
Ái Tân Giác La Khải Tinh là tiểu cách cách hậu duệ đời nhà Thanh, nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sĩ và cả vũ công.
Một chàng trai Philippines đã tung ra bộ ảnh "nhái" xuất sắc tạo dáng của các thí sinh Asia's Next Top Model mùa 4.
Cô nàng trở nên nổi tiếng nhờ gương mặt dễ nhầm lẫn với bạn gái The Weeknd.
Mỗi khi cựu hot girl xuất hiện, lại "đắp" lên người cả cây đồ hiệu sang chảnh, đắt đỏ.
Đây quả là tin mừng cho cả Mark Zuckerberg và bố mẹ của anh.
Nhiều người còn nói vui rằng hẳn những cô nàng này kiếp trước từng... "cứu thế giới" nên kiếp này mới được chồng chiều chuộng, yêu thương nhiều như vậy!
Từng được mệnh danh là "ái nữ vòng 1 khủng nhất châu Á" nhưng danh hiệu đó cũng mang lại cho Ji-seong nhiều phiền phức. Không ít người đã không tin vào vòng 1 khủng của cô khiến cô gái phải chứng minh cận cảnh.
Bà mẹ bỉm sữa Singapore đang làm chao đảo cộng đồng mạng mấy ngày gần đây vì vẻ ngoài xinh đẹp xuất sắc, hóa ra còn là một phụ nữ có sự nghiệp và cuộc sống trong mơ.
Mỗi bạn trẻ sẽ có cách tận hưởng đời sống du học theo những cách của riêng mình, với Mẫn Tiên, bức tranh du học hiện lên xinh đẹp, gần gũi và vô cùng dễ chịu qua loạt ảnh trường lớp xinh xắn trên Instagram.
Tường Vi xăm hình từ khi còn là học sinh cấp 3, cô bạn xinh xắn không ngại ngần khi hình ảnh đi xăm kín đáo của mình vô tình xuất hiện trên nhiều fanpage và group.
Những cậu ấm cô chiêu của các gia đình giàu có không chỉ có cuộc sống xa hoa. Họ còn có thể tới bất cứ điểm đến nào trên thế giới và hưởng những tiện nghi tuyệt vời nhất.
Sau khi bất ngờ xuất hiện trên một trang báo Hàn, nhiều người mới quay sang tò mò không biết cuộc sống hiện tại của "hot girl bánh tráng trộn" Lưu Hoài Bảo Chi hiện tại ra sao?

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Những kiểu đồ tắm từng mang đến vẻ bốc lửa cho các quý cô từ hàng chục năm trước được yêu thích trở lại.
Barbara Palvin, Sahara Ray, Yovanna Ventura, Cailin Russo... là những chân dài nóng bỏng từng cặp kè ca sĩ đình đám Justin Bieber.
Sarah Stage chắc chắn đang là bà bầu hot nhất mạng xã hội thời gian qua. Mặc dù đã mang bầu 6 tháng vậy nhưng nữ người mẫu nội y đến từ Los Angeles, Mỹ vẫn sở hữu thân hình thon gọn và nóng bỏng đáng kinh ngạc.
Lấy bối cảnh đẹp như tranh vẽ với nhiều nét duyên dáng mộc mạc, ngôi nhà nằm sát bờ biển này đang làm rung động biết bao con tim yêu thiên nhiên.
Không chỉ gây ấn tượng với thần thái hút hồn, Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên và Mỹ Linh còn có cá tính thời trang riêng tạo nên những màu sắc rất nổi bật trong showbiz Việt.
Khoe nội y đang là xu hướng được các cô nàng nóng bỏng của Hollywood cực kỳ “bồ kết”.
Bên cạnh niềm đam mê bất tận dành cho âm nhạc, Chester Bennington còn đặc biệt yêu thích các hình xăm và nghệ thuật xăm hình.
Chắc chắn, nam người mẫu Singapore điển trai này chính là mục tiêu của tất cả các thanh niên khi bước qua tuổi 50.
Dù nổi tiếng với phong cách vô cùng táo bạo và quyến rũ nhưng hình ảnh Minh Tú đăng tải vẫn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Những căn phòng ngủ được trang trí với sắc màu tươi sáng, đẹp mắt và chẳng thể lỗi thời theo năm tháng.
Nhiều mỹ nhân Việt chọn bộ môn boxing để luyện tập giữ dáng và tăng cường sức khỏe
Áo phông và chân váy chính là công thức mix đồ xuất hiện áp đảo trong street style của giới trẻ Hàn tuần qua.
Không cần cầu kì và phức tạp, chỉ bằng các cách đơn giản sau đây, bạn sẽ sống lâu, đẩy lùi được bệnh tật và chống lão hóa nhanh chóng.
Cũng giống như vô vàn những sản phẩm chăm sóc da khác, toner đơn giản như thế mà cũng cần chọn cho đúng với loại da.
Theo một nguồn tin, Kylie Jenner đang lo lắng có thể chàng bạn trai cũ Tyga sẽ rò rỉ băng sex của họ.