• Fuse Bar - Tiệc đẳng cấp tại nhà
  • Chill Sky Bar
THỨ BẢY 27/05/2017: 11 SỰ KIỆN
Thứ Bảy hàng tuần
Thứ Bảy hàng tuần
CHỦ NHẬT 28/05/2017: 7 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
THỨ HAI 29/05/2017: 7 SỰ KIỆN
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 30/05/2017: 9 SỰ KIỆN
THỨ TƯ 31/05/2017: 6 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 01/06/2017: 7 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 02/06/2017: 5 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần