• Chill Sky Bar
THỨ HAI 20/02/2017: 5 SỰ KIỆN
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 21/02/2017: 5 SỰ KIỆN
THỨ TƯ 22/02/2017: 7 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 23/02/2017: 6 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 24/02/2017: 4 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY 25/02/2017: 2 SỰ KIỆN
10:00 - 23:00
Saigon Soul Pool Party
10:00 - 23:00
Saigon Soul Pool Party
CHỦ NHẬT 26/02/2017: 2 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.