• Chill Sky Bar
THỨ BẢY HÀNG TUẦN: 7 SỰ KIỆN
Thứ Bảy hàng tuần
10am - 10pm
Saigon Soul Pool Party
CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN: 4 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
THỨ HAI HÀNG TUẦN: 4 SỰ KIỆN
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA HÀNG TUẦN: 4 SỰ KIỆN
THỨ TƯ HÀNG TUẦN: 6 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM HÀNG TUẦN: 7 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU HÀNG TUẦN: 7 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần