• Chương Trình Mùa Lễ Hội tại Sheraton Saigon Hotel & Towers
  • Chill Sky Bar
THỨ TƯ HÀNG TUẦN: 8 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
5:30PM – 7:30PM
Envy Club - Thứ 4 hàng tuần từ 5:30PM – 7:30PM
5:30PM – 7:30PM
Envy Club - Thứ 4 hàng tuần từ 5:30PM – 7:30PM
THỨ NĂM HÀNG TUẦN: 6 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU HÀNG TUẦN: 5 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY HÀNG TUẦN: 2 SỰ KIỆN
10:00 - 23:00
Saigon Soul Pool Party
10:00 - 23:00
Saigon Soul Pool Party
CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN: 3 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
THỨ HAI HÀNG TUẦN: 5 SỰ KIỆN
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA HÀNG TUẦN: 6 SỰ KIỆN