• Chill Sky Bar
THỨ BẢY 29/04/2017: 7 SỰ KIỆN
Thứ Bảy hàng tuần
10am - 10pm
Saigon Soul Pool Party
CHỦ NHẬT 30/04/2017: 8 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
THỨ HAI 01/05/2017: 4 SỰ KIỆN
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 02/05/2017: 4 SỰ KIỆN
THỨ TƯ 03/05/2017: 6 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 04/05/2017: 6 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 05/05/2017: 5 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần