• Chương Trình Mùa Lễ Hội tại Sheraton Saigon Hotel & Towers
  • Chill Sky Bar
THỨ TƯ 18/01/2017: 8 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
5:30PM – 7:30PM
Envy Club - Thứ 4 hàng tuần từ 5:30PM – 7:30PM
5:30PM – 7:30PM
Envy Club - Thứ 4 hàng tuần từ 5:30PM – 7:30PM
THỨ NĂM 19/01/2017: 6 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 20/01/2017: 5 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY 21/01/2017: 3 SỰ KIỆN
10:00 - 23:00
Saigon Soul Pool Party
CHỦ NHẬT 22/01/2017: 3 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
THỨ HAI 23/01/2017: 5 SỰ KIỆN
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 24/01/2017: 6 SỰ KIỆN