• Chill Sky Bar
  • Chương Trình Mùa Lễ Hội tại Sheraton Saigon Hotel & Towers
THỨ BẢY 28/01/2017: 4 SỰ KIỆN
10:00 - 23:00
Saigon Soul Pool Party
CHỦ NHẬT 29/01/2017: 5 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
THỨ HAI 30/01/2017: 7 SỰ KIỆN
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 31/01/2017: 8 SỰ KIỆN
THỨ TƯ 01/02/2017: 8 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 02/02/2017: 5 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 03/02/2017: 5 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần