• Chill Sky Bar
THỨ HAI 03/04/2017: 4 SỰ KIỆN
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 04/04/2017: 3 SỰ KIỆN
THỨ TƯ 05/04/2017: 7 SỰ KIỆN

ENVY Club, ‘’Rewind the 80s’’
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 06/04/2017: 4 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 07/04/2017: 4 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY 08/04/2017: 2 SỰ KIỆN
Thứ Bảy hàng tuần
10am - 10pm
Saigon Soul Pool Party
10am - 10pm
Saigon Soul Pool Party
CHỦ NHẬT 09/04/2017: 2 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.