• Chill Sky Bar
THỨ HAI 27/02/2017: 3 SỰ KIỆN
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 28/02/2017: 5 SỰ KIỆN
THỨ TƯ 01/03/2017: 7 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 02/03/2017: 5 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 03/03/2017: 4 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY 04/03/2017: 1 SỰ KIỆN
10:00 - 23:00
Saigon Soul Pool Party
CHỦ NHẬT 05/03/2017: 2 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.