• Chương Trình Mùa Lễ Hội tại Sheraton Saigon Hotel & Towers
  • Chill Sky Bar
Nếu gặp phải một lần như thế này vào ban đêm thì cũng mệt tim lắm.