Bạn có tin những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone?

Bạn có tin những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone?

 
Đây là những bức ảnh xuất sắc nhất Giải thưởng Nhiếp ảnh bằng iPhone (iPhone Photography Awards) năm nay.

Những người chiến thắng trong giải thưởng nhiếp ảnh bằng iPhone thường niên (iPhone Photography Awards) vừa được công bố mới đây. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nhiếp ảnh gia bằng di động nói chung và qua iPhone nói riêng. Năm nay, giải nhất thuộc về tác phẩm của một người Trung Quốc có tên Siyuan Niu.

Mới bạn đọc chiêm ngưỡng toàn bộ 61 tác phẩm đoạt giải năm nay. 

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 1.

Giải thưởng lớn, "Người đàn ông và con đại bàng"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 2.

Giải nhất, "Nhà thờ hiện đại"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 3.

Giải nhì, "Cô gái nghiêng mình theo gió"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 4.

Giải ba, "Vùng đất diệu kì"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 5.

Giải nhất hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 6.

Giải nhì hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 7.

Giải ba hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 8.

Giải nhất hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 9.

Giải nhì hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 10.

Giải ba hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 11.

Giải nhất hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 12.

Giải nhì hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 13.

Giải ba hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 14.

Giải nhất hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 15.

Giải nhì hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 16.

Giải ba hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 17.

Giải nhất hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 18.

Giải nhì hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 19.

Giải ba hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 20.

Giải nhất hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 21.

Giải nhì hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 22.

Giải ba hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 23.

Giải nhất hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 24.

Giải nhì hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 25.

Giải ba hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 26.

Giải nhất hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 27.

Giải nhì hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 28.

Giải ba hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 29.

Giải nhất hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 30.

Giải nhì hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 31.

Giải ba hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 32.

Giải nhất hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 33.

Giải nhì hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 34.

Giải ba hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 35.

Giải nhất hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 36.

Giải nhì hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 37.

Giải ba hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 38.

Giải nhất hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 39.

Giải nhì hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 40.

Giải ba hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 41.

Giải nhất hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 42.

Giải nhì hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 43.

Giải ba hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 44.

Giải nhất hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 45.

Giải nhì hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 46.

Giải ba hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 47.

Giải nhất hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 48.

Giải nhì hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 49.

Giải ba hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 50.

Giải nhất hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 51.

Giải nhì hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 52.

Giải ba hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 53.

Giải nhất hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 54.

Giải nhì hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 55.

Giải ba hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 56.

Giải nhất hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 57.

Giải nhì hất hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 58.

Giải ba hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 59.

Giải nhất hạng mục Ảnh cây

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 60.

Giải nhì hạng mục Ảnh cây

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 61.

Giải ba hạng mục Ảnh cây

(Tham khảo: TIME)

Theo Cú Mèo / Trí Thức Trẻ 


  • Air 360
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã viết những câu thơ tiễn biệt người bạn tri ân Văn Như Cương: “Ông mang râu trắng về trời / Hòa cùng mây trắng rong chơi / Vân phù”.
Có những bài hát rất được yêu thích với ca từ đẹp và giai điệu da diết. Tuy nhiên nếu để ý vẫn có thể "soi" ra lỗi trong ca từ bài hát.
Mỗi nơi có cách phát âm tiếng Anh rất thú vị với ngữ điệu riêng của quốc gia ấy.
Những bộ phim hoạt hình với các tình tiết gay cấn nhưng không hề thiếu yếu tố hài hước, nhân văn khiến người xem thật khó có thể rời mắt khỏi màn hình
Rạng sáng nay (9.10), GS Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Lương Thế Vinh - đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Hãy biến đám cưới của bạn thành kỷ niệm khó quên với những điệu nhảy vui nhộn và sống động
Một chàng trai đã làm clip vui hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh kiểu Thái cho dân du lịch vô cùng hài hước và thu hút sự chú ý của nhiều người.
Chưa hết 1 năm, cô Chryseis Tan, con gái một trong những tỉ phú giàu nhất Malaysia đã dừng chân ở 16 quốc gia, ghé thăm cả 4 châu lục và chuyến hành trình dường như vẫn chưa dừng lại.
Sự khó hiểu của Giám đốc người Anh trước lối sống "sang chảnh" của dân Hà Nội có lẽ cũng là thắc mắc của không ít người. Thế nhưng, nếu tìm hiểu kỹ một chút, bạn sẽ thấy rằng sự giàu có đó đôi khi không phức tạp đến thế.
Nhà sáng lập tạp chí khiêu dâm Playboy, Hugh M. Hefner, người khai màn cho cuộc cách mạng tình dục vào những năm 1950 và là chủ sở hữu nhiều quán bar, biệt thự, hãng phim và chương trình truyền hình đã thanh thản ra đi ở tuổi 91.
Dù cách biệt nhau đến 17 tuổi song chị em Minh và Giang đã có màn kết hợp cực ăn ý. Đặc biệt là cô bé Giang khiến người xem tan chảy vì quá dễ thương.
Những scandal từ trên trời rơi xuống của các nghệ sĩ vô tình khiến cho các gameshow mà họ tham gia được chú ý nhiều hơn.
Theo đại diện hai chuỗi Royaltea lớn ở Hà Nội và Sài Gòn cho biết, họ đều được nhượng quyền thương hiệu từ công ty Hoàng Trà, có trụ sở tại Quảng Đông, Trung Quốc.
Lại một lần nữa Coca Cola chứng minh cho thế giới thấy họ xứng đáng ngồi vào ngôi vương của ngành quảng cáo khi tung ra một billboard chuyển động 3D đầu tiên trên thế giới.
1 năm sau ngày được chồng tặng chiếc siêu xe BMW i8 gây xôn xao, chị Tuyết Mai vẫn khiến nhiều người ghen tị "đỏ mắt" với cuộc sống hạnh phúc, xa hoa hiện tại.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Ngay trước thềm Hoa hậu Đại Dương 2017, vị giám khảo danh dự của cuộc thi - Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy bất ngờ bị nhiều người tố "giựt chồng", phá hoại gia đình của nhiều phụ nữ.
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài tuyên bố nợ nần, Mr. Đàm đã có những trải lòng về chính người mẹ ruột - người đã gây ra món nợ của mình.
Lại một lần nữa, Hoắc Kiến Hoa vướng vào nghi án lùm xùm với đồng nghiệp nữ.
5 lỗi làm đẹp cơ bản mà ai cũng từng một lần mắc phải!
Những chia sẻ thú vị của Host Gil Lê mới đây đã cho thấy cá tính ấn tượng của cô nàng khi tham gia góp mặt vào The Look 2017 năm nay.
Giày là một trong những phụ kiện không thể thiếu để hoàn thiện phong cách. Nắm bắt được quy luật này, giọng ca "Gửi người yêu cũ" luôn biết đầu tư thích đáng để tạo nên hình tượng thời trang mà cô mong muốn.
Thông tin khiến cư dân mạng và làng giải trí C-biz không khỏi "chấn động".
"Cuộc tình dù đúng dù sai", thì các sao nữ vẫn luôn là những người hứng chịu hậu quả nặng nề nhất từ scandal lộ clip sex
Được coi là khối bất động sản đắt nhất thế giới năm 2017, giá trị của căn biệt phủ này lên tới hơn 3.500 tỷ đồng.
Quán quân Vietnam's Next Top Model All Star, Kim Dung xuất hiện đầy cuốn hút trong những thiết kế mang đậm hình ảnh và màu sắc của mùa thu lãng mạn
Không chỉ kích thích sự tò mò của cánh đàn ông, phong cách retro còn đốn tim hàng triệu phái nữ bởi sự mạnh mẽ và nét phóng khoáng qua thần thái của bộ trang phục.
Mỗi mùa thu đến, nhiều người lại lên kế hoạch du hí những quốc gia ôn đới như Nhật Bản, Hàn Quốc hay vi vu sang trời Âu để ngắm lá phong. Nhưng cần gì phải đi đâu xa khi Việt Nam cũng có những rừng lá phong rực rỡ thế này!
Các nam thần tượng Hàn cầu kỳ không kém chị em trong khoản chọn và tô son đâu nhé.
Giống như Mom jeans, Dad sneaker được dự đoán sẽ 'làm nên chuyện' trong mùa thu đông năm nay.
"Tôi thấy mình chẳng làm gì sai, bởi tất cả đều là sự thật, là những chuyện từng xảy ra trong cuộc đời tôi", Đào Bá Lộc chia sẻ.